กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 52 (5/2566)

     วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกให้บริการผู้ป่วย รายละเอียดดังนี้

การให้บริการด้านกายภาพบำบัดและแผนจีน

          มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 44 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อเข่าเสื่อม     5     ราย
2. ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง   4     ราย
3. กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม   5     ราย
4. กระดูกคอเสื่อม       5     ราย    
5. ภาวะข้อนิ้วเสื่อม   1     ราย
6. รากประสาทเอวถูกกดทับ   1     ราย
7. กล้ามเนื้อฉีกขาด   6     ราย
8. โรคโพรงประสาทตีบแคบ   1     ราย
9. เส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ   1     ราย
10. บาดเจ็บของเส้นประสาทแขน   1     ราย
11. กล้ามเนื้ออ่อนแรง   4     ราย
12. ปวดศีรษะ   1     ราย
13. โรคเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ   1     ราย
14. ไมเกรน   1     ราย
15. อัมพฤกษ์ครึ่งซีก   3     ราย
16. ปลายประสาทอักเสบ   1     ราย
17. ปวดร้าวลงขา   1     ราย
18. ภูมิแพ้   1     ราย
19. กระดูกทับเส้นเอ็นไหล่   1     ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวน 19 ราย จะนัดมาทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ ฯ ผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ถูกส่งต่อไปยัง รพ.สันทราย เพื่อรับกายอุปกรณ์ และอีก 2 รายส่งต่อไปยัง รพ.นครพิงค์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

การให้บริการตรวจรักษาด้านจิตเวช

          มีผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียด ซึ่งจิตแพทย์ได้ให้คำปรึกษาและปรับยา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามอาการหลังจากปรับยา 2 สัปดาห์

          ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า และต้องดูแลสามีที่ป่วยติดเตียง จิตแพทย์ได้ให้คำปรึกษา แนะนำและปรับยา มีผู้ป่วย 1 รายที่มีปัญหาทางการได้ยินร่วมด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่ออาการจิตเวช ซึ่งสำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่ จะประสานหาเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ป่วยรายนี้และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามอาการเป็นระยะๆ ต่อไป

การให้บริการด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

          มีผู้ป่วยมารับบริการ จำนวน 4 ราย แพทย์ได้ให้การรักษาด้วยยาและติดตามอาการต่อไป

การให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต โดยอายุรแพทย์โรคไต

          มีผู้มารับบริการ จำนวน 16 ราย ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยา ในจำนวนดังกล่าวพบผู้ป่วยนิ่วในไต 1 ราย ต้องส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ