กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 54 (7/2566)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกให้บริการผู้ป่วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการผ่าตัดผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย

  • ผ่าตัดนิ่วในท่อไต                                                  จำนวน 3 ราย
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต                                           จำนวน 3 ราย
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ     จำนวน 1 ราย
  • ผ่าตัดซ่อมซ่อมแซมกรวยไตเนื่องจากมีการอุดตันที่รอยต่อของกรวยไตกันหลอดไต จำนวน 1 ราย