กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 55 (1/2567)

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลออกให้บริการ ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการด้านการภาพบำบัดและแพทย์แผนจีน

          มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 11 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บางรายมีอาการปวดร้าวลงขา หรือปวดร้าวไปยังแขน แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโดยการทำกายภาพบำบัด การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ควบคู่กับการฝังเข็ม ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละรายจะได้รับรักษาแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการนัดหมายเพื่อมาทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

การให้บริการตรวจรักษาด้านจิตเวช

          มีผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยไบโพลาร์ และผู้ป่วยโรคจิตเภทจากการติดยาเสพติด จิตแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยยา และติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับยาตามอาการ