กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 56 (2/2567)

     วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกให้บริการผู้ป่วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการผ่าตัดผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย

  • ผ่าตัดนิ่วในท่อไต                                    จำนวน     2    ราย
  • ผ่าตัดนิ่วในไต                                         จำนวน     1    ราย
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต                              จำนวน    4     ราย

 

หมายเหต : ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)