กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 57 (3/2567)

          วันที่ 6-7 เมษายน 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นจักษุแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

 • อำเภอแม่แจ่ม จำนวน  74  ราย
  • ผ่าตัดตาต้อกระจก                                จำนวน   63   ราย 
  • ผ่าตัดต้อเนื้อ                                        จำนวน   11   ราย
 • อำเภออมก๋อย จำนวน  12  ราย
  • ผ่าตัดตาต้อกระจก                                จำนวน  34   ราย 

          ในการออกหน่วยบริการในครั้งนี้ มีบริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ดังนี้

 1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 
 2. บริษัท ฮอลลิวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 3. บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด