กิจกรรมอาสาทั้งหมด

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 55 (1/2567)

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลออกให้บริการ ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเช อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 54 (7/2566)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 53 (6/2566)

   วันที่ 22 – 23 กันยายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 6/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลพร อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 52 (5/2566)

     วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกั อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 5/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 4/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิม อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 2/2566

       เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุก อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 1/2566

       เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพร อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 51 (4/2566)

     วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 50 (3/2566)

  วันที่ 1-2 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเ อ่านเพิ่มเติม…

1 2 3 6