กิจกรรมอาสาทั้งหมด

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3/2567

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลห อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 58 (4/2567)

          วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลออกให้บริการ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชช อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 57 (3/2567)

          วันที่ 6-7 เมษายน 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบา อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 56 (2/2567)

     วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 2/2567

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลห อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยา อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 55 (1/2567)

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลออกให้บริการ ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเช อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 54 (7/2566)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 53 (6/2566)

   วันที่ 22 – 23 กันยายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 6/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลพร อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 52 (5/2566)

     วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกั อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 5/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เ อ่านเพิ่มเติม…

1 2 3 7