๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า อาสาสมัครหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุ
กูล