กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 51 (4/2566)

     วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 50 (3/2566)

  วันที่ 1-2 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 49(2/2566)

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ม จ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 48 (1/2566)

          วันที่ 13 – 14 มกราคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเ อ่านเพิ่มเติม…

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 47

          วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 46

          วันที่ 23-24 กันยายน 2565 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 4

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ไพโรจ อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการให้กับบุคลาก อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุร อ่านเพิ่มเติม…

1 2 3 4 7